Hela registret av erfarenheter: Historiska och teoretiska tankar om leken

Björn Krondorfer

(Artikeln utgör en översättning till svenska av Björn Krondorfers artikel The Whole Gamut of Experience: Historical and Theoretical Reflections on Play ur Krondorfer, Björn [red], Body and Bible. Interpreting and Experiencing Biblical Narratives. Trinity Press International, 1992. Översättning Eva Danneholm och Lotta Geisler.)

Hela registret av erfarenheter: Historiska och teoretiska tankar om leken
Artikeln beskriver hur samhällets och religionens syn på leken har skiftat under de senaste århundradena. Från att ha betraktats som ett värdelöst slöseri med tid, en symbol för den bildade mannens kulturella strävan eller något för barn och vildar att ägna sig åt, har leken i dag fått en plats inom teater, terapi och religiös utövning som tillåter även den vuxna människan att leka på fullaste allvar.

I artikeln Lek och bibliodrama har Lotta Geisler och Åke Jonsson sammanfattat sina tankar efter att ha läst och samtalat om Björn Krondorfers artikel.

Björn Krondorfer är professor i religiösa studier (Endowed Professor of Religious Studies) vid Department of Comparative Cultural Studies vid Northern Arizona University, USA. Han är också direktor för Martin-Springer Institute vid samma universitet. 2007-2008 var han gästprofessor vid Institutet för teologi och religionshistoria vid Freie Universität, Berlin, Tyskland; han har också en position som gästprofessor vid Faculty Affiliate, University of the Free State, Sydafrika. Hans expertområden är religion, genderfrågor och kultur, (post)Holocaust-studier, försoningsfrågor och västerländsk religiöst tänkande. Hans publikationer har bidragit till att definiera området Critical Men’s Studies in Religion och han undersöker för närvarande sambandet mellan minnet, reparativ rättvisa och social/moralisk återuppbyggnad. Nationellt och internationellt arrangerar han interkulturella möten, på senare tid i Israel/Palestina, Sydkorea, Europa och Sydafrika. Han sitter i styrelsen för ett antal tidskrifter i egenskap av utgivare och rådgivare. Han har hållit i workshops om bibliodrama, hagiodrama och sutradrama och har sedan 2003 samarbetat med den visuella konstnären Karin Baldner kring tryckning, konstnärsböcker och installationer. Hans doktorsavhandling var en tvärvetenskaplig studie av avantgardeteater och religion. Han är medgrundare av det tysk-amerikanska danssällskapet The Jewish-German Dance Theatre. Han arbetar också som översättare och har varit konsult för U.S. Holocaust Museum i Washington D.C., USA.

>>Läs artikeln Björn Krondorfer, Historiska och teoretiska tankar om leken

Krondorfer referenser

Fördjupningsartikel till Handbok i bibliodrama. När ord möter liv.
Argument förlag, www.argument.se