Vad är bibliodrama?

Björn Krondorfer – biträdande professor i religionsvetenskap vid St. Mary´s College of Maryland, Washington D.C. – beskriver bibliodrama så här:

Bibliodrama är att återskapa Bibelns berättelser i små grupper med vuxna deltagare, som är intresserade av att förstå den bibliska traditionen genom en okonventionell metod. Det är att närma sig en bibeltext på ett lekfullt, andligt och dramatiskt sätt. Deltagarna ”intervjuar” bibliska personligheter och identifierar sig med och samspelar med dem. I denna process, i detta skeende blir bibeltexterna levande.

När vi läser och gestaltar bibelberättelser i bibliodramatiska skeenden, riktas uppmärksamheten mot det mänskliga livets alla områden, till exempel kriser i familjer och mellan syskon, glädjen och problemen i kommunikationen mellan män och kvinnor, vänner och fiender, Gud och människor. Också urgamla dilemman aktualiseras såsom rättvisa och orättfärdighet, frigörelse och landsflykt, kärlek och svek, födelse och död. Bibliodrama innebär en kombination av att studera texterna och att dela med sig av personliga erfarenheter.

Även om det existerar olikheter i metoder mellan dem som sysslar med bibliodrama, så betyder det för det mesta en process, då man med hjälp av en ledare återskapar ett händelseförlopp i en bibeltext, där människorna själva är aktiva deltagare. Det kan innebära improvisationer, meditationer, rollspel, samtal, drömarbete, rörelseövningar och avspänning.

Bibliodramaworkshops arrangeras inte för att övertyga människor om ”sanningen” i en viss trosåskådning. Snarare talar bibliodrama till både dem som är innanför och utanför traditionen, innanför och utanför församlingslivet. Bibliodrama har något att erbjuda alla människor som söker meningen i livet.

(Fri översättning till svenska av Anna-Karin Elfstrand)