Studiecirkel online

Vill du lära dig mer om bibliodrama? Bilda en studiecirkel på nätet!
Drömmer du om att lära dig mer om bibliodrama tillsammans med andra? Och att kunna göra detta utan att behöva resa eller betala någon kursavgift? Då kan en studiecirkel på nätet vara något för dig!

Under det gångna läsåret (2012-2013) har vi varit tre personer, Anna, Helene och Birgitta, som använt studiecirkel på nätet som en form av kamrathandledning under den nyligen avslutade vidareutbildningen för bibliodramaledare. Vi har haft samtal via Skype under cirka en och en halv timme åt gången, då vi följt en speciell samtalsmetod, som fördelar tiden på ett bra sätt mellan deltagarna. Vi upplever att internettelefonin har fungerat lika bra som om vi suttit och samtalat med varandra i samma rum. Det har varit oerhört givande att på detta sätt kunna dela erfarenheter av och kring bibliodrama och därför vill vi förmedla detta tips till andra. Som kursbok har vi använt handboken Bibliodrama som process, speciellt kap 3 av Heinrich Fallner, Bibliodrama som processorienterat koncept.

Formella krav
Kravet för att bilda en studiecirkel på nätet med studieförbunden Bilda eller Sensus är att gruppen består av minst tre personer och att den träffas på nätet vid minst tre tillfällen och genomför minst 9 studietimmar à 45 min. Gå in på respektive studieförbunds hemsida eller kontakta dess region för att ta reda på exakt vad som gäller. Anmälan om studiecirkeln kan registreras på respektive studieförbunds hemsida. Följ studieförbundets instruktioner för avrapportering när cirkeln är slut. Naturligtvis kan ni träffas fler än tre gånger under studiecirkelns gång och även fortsätta år efter år om ni vill.

Gör så här
– Fundera på vilka personer som du vill bilda studiecirkel tillsammans med! Någon du gått grundkursen tillsammans med eller någon du träffat i andra bibliodramasammanhang? Geografiska avstånd spelar ingen roll!
– Utse någon av er till cirkelledare och registrera studiecirkeln hos ditt regionala studieförbund.
– Om du inte redan har gjort det beställ lämplig kursbok. Handbok i bibliodrama. När ord möter liv beställs på www.argument,se och Bibliodrama som processpå www.bod.se.
– Om du inte redan har laddat ner Skype så gör det. Det är gratis! De flesta datorer återger både ljud och bild utan extra utrustning. Ibland kan en enkel webkamera behövas. Med tre deltagare eller fler faller dock bilden bort, vilket inte stör lärandet, snarare tvärtom. Ett bra headset med mikrofon kan vara till hjälp.
– Lägg upp en plan för regelbundna träffar eller bestäm från gång till gång när ni träffas.
– Lägg tillsammans upp en plan för hur ni vill använda kursboken.
– Cirkelledaren eller någon annan i gruppen ringer upp de andra deltagarna på överenskommen tid.

Förslag till samtalsmetod
●. En person är faktaägare och berättar under 5 minuter om ett konkret problem.Responsgruppen lyssnar uppmärksamt och antecknar vid behov.
● Responsgruppen för ett samtal på 5 minuter, i vilket faktaägaren inte deltar utan lyssnar. Samtalet handlar om  frågorna: Vad har du hört? Vad tänker du om det du hört? Är det några frågor du vill ställa till faktaägaren? Responsgruppen ger inte råd utan formulerar sig: Om det vore jag så skulle jag…
● Faktaägaren fortsätter under 3 minuter. Vad tänker du om det du hört? Respons?  Fokuserar sen på frågan: Hur vill jag ha det i stället? Vad skulle nästa steg vara?
● Responsgruppen samtalar än en gång under 3 minuter om vad de hört.
● Faktaägaren sammanfattar samtalet under 2 minuter.

Enligt den här modellen tar varje samtal cirka 20 minuter. En person utses till samtalsledare och gärna en annan som tidtagare och tiden tas noggrant. Om man vill kan tiden för varje moment utökas, men det är förvånansvärt vad mycket man hinner säga på 5 minuter. Man lär sig fokusera och snabbt ringa  in en problemställning. Samtalsmetoden ger även konstruktiv återkoppling på kort tid. Varje träff kan inledas med en kort runda om var deltagarna befinner sig här och nu samt avslutas med kort utvärdering av hur samtalet fungerat, tekniskt och innehållsmässigt.

Fördelar med studiecirkel på nätet
– Det kostar ingenting och du behöver inte resa någonstans.
– Deltagarna är fria att lägga upp sina träffar så att tiden passar alla.
– Deltagarna kan inspirera varandra till att lära mer om bibliodrama, vilket också gynnar utvecklingen av bibliodrama i vårt land.
– Studieförbunden får fler studietimmar, vilket gynnar samverkan kring bibliodrama i Sverige.

Vi vill önska alla våra bibliodramavänner lycka till med studiecirklar på nätet. Vi ser framför oss hur hela Sverige kommer att bubbla av samtal om bibliodrama. Meddela gärna någon av oss om du startar en studiecirkel så att vi vet hur idén landar. Du är också välkommen att höra av dig till någon av oss om du behöver hjälp att komma igång. Nästa steg kan vara att fler anmäler sig till grundkurs och/eller vidareutbildning för bibliodramaledare på Bromma folkhögskola!

Anna Gradin, anna.gradin(at)folkbildning.net, diplomerad bibliodramaledare, Dalarö
Helene Isborn, helene.isborn(at)telia.com, diplomerad bibliodramaledare, Bjursås
Birgitta Walldén, birgitta(at)wallden.eu, diplomerad bibliodramaledare, Uppsala

2013-08-14

Uppdaterad 2014-10-31