Eréne Mossberg

Omtumlande
Det var i mitten av 1990-talet som jag deltog i ett bibliodrama på Lidingö folkhögskola. Jag hade länge varit intresserad av att läsa Bibeln och låta ”hela jag” vara med och jag hade prövat på några olika metoder. Det mest omtumlande var att få syssla med samma text i flera dagar. Låta den djupna och utvecklas tillsammans med andra människor i en grupp. Några år och flera övningar senare deltog jag i den första grundläggande bibliodramaledarutbildningen på Lidingö folkhögskola.

Bbliodrama ett ovärderligt redskap
Utbildningen gav mej ett ovärderligt redskap i mötet med konfirmander, i ledarutbildningar och personalsammanhang med mera under de år jag arbetade som pedagog i Immanuelskyrkans församling, Stockholm (2001-2010).

Bibliodramats arbetssätt
Jag tror på det arbetssätt som ges möjlighet till i bibliodrama. Jag vet också att det går att anpassa i församlingsmiljön. Min ambition är att fortsätta att fördjupa min kunskap kring bibliodramaarbetet. Jag finns gärna med i inspirationssammanhang för att fler ska våga läsa Bibeln med hela kroppen.

2011