Bibliodrama i verkligheten okt 2013

Eva Bergström

Eva Bergström deltog i bibliodramaresan till Israel och de palestinska områdena som genomfördes i oktober 2013 med studieförbundet Bilda och Bibliodramasällskapet i Sverige som arrangörer. Hon berättar här om sina personliga upplevelser av resan. Hon är diakon och bibliodramaledare.

›› Läs vidare Bibliodrama i verkligheten 2013