Bibliodrama våren 2013

Under januari och februari 2013 samlades människor på flera ställen i stockholmsområdet och i Umeå för att med hjälp av bibliodrama närma sig Bibelns texter. Ledarna för dessa bibliodramatillfällen deltog i vidareutbildningen för bibliodramaledare, som avslutades i maj 2013.

Vad intet öga sett
Med rörelse och kreativ gestaltning i färg och form ledde Gerdine Willemsen-Zuidema en grupp i Hässelby missionskyrka. I relation till temat “Vad inget öga sett” (1 Kor 2:7-12) utforskade de sina livstrådar.

Från död till liv
På Lidingö arbetade en grupp med Paulus tankar om dopet under rubriken ”Från död till liv” (Rom 6: 3-11). I inbjudan till de två dagarna skrev Lotta Dahmberg och Åke Jonsson: ”Bibliodrama väjer inte för de svåra frågorna utan där finns utrymme för hela människan, med kropp, alla sinnen, tankar och känslor.”

Han är uppstånden – Han är inte här
Påskens budskap var i centrum i Björknäskyrkan, Nacka, då Eva Danneholm ledde bibliodrama under rubriken ”Han är uppstånden – Han är inte här” (Markus 16:1-8).

Bibliodrama som arbetsform har en särskild förmåga att låta det personliga möta Bibelns budskap. Upplevelsen och erfarenheten blir konkret och kan medföra att texter och traditioner kommer i kontakt med friska och nya perspektiv. Ofta möter vi Bibelns texter enbart med huvudet: Vi tänker, hör, pratar, läser. I bibliodrama är hela kroppen med, och Bibeln kan bli mer levande om man till exempel får lyssna till orden och samtidigt se och känna på föremål som – kanske – hör ihop med textens berättelse. I skärningspunkten mellan text, tradition, gruppen och det personliga tilltalet, händer det något.

Vetekornet vilar i väntan på värme
Temat ur Joh 12:23-25 användes på en bibliodramahelg i februari i Ålidhemskyrkan i Umeå som leddes av Anna Gradin och Birgitta Walldén. Åtta högmotiverade deltagare delade med sig av sina erfarenheter genom kroppslig gestaltning av kornets grodd och utveckling, skapande med mattrasor och andra avlagda textiler, skrivande och improvisation. Löften om växande och nya steg på vägen vibrerade i samtalen och upplevelsen av närvaro, värme och tillit kändes påtaglig.