“Att leva tillsammans”, Bibliodrama online

Att leva tillsammans!

Noomi och Rut bor tillsammans i Betlehem, och på dagarna samlar Rut ax på
åkrarna för att de ska få mat.

”Att leva tillsammans” detta får vi mötas och tala om under två kvällar.
Bibliodrama online!


… bjuder in hela deltagaren att läsa bibeltexten – med kropp, själ och ande. Ordet får liv i
bibliodrama.
… bejakar lek och upptäckarlust, spontanitet och improvisation. Här tas leken på fullt allvar.

Vi kommer träffas två onsdagar på zoom och jobba med Rut 2:8–12
Tisdag 8 mars och 15 mars kl. 18.30–20.30

Vi kommer använda Teams. Det förutsätter en dator/telefon/Ipad med kamera och
mikrofon.

Anmälan till marian.jensen@svenskakyrkan.se eller anette.m.andersson@svenskakyrka.se
senast 1 mars.

Ledare och för information kontakta.
Marian Jensen 072-235 82 12 och Anette Andersson 070-531 24 87

Arrangörer: Svenska kyrkan – Ulricehamns pastorat och Svenska kyrkan- Falköping Se mera information.