Bibliodrama och uttryckande konstterapi – samma andas barn

Lotta Geisler

Examensarbete för utbildningen i uttryckande konstterapi vid Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi, 2003. 72 s. Uppsatsen studerar huvudsakligen tyska bibliodramatikers grundläggande synsätt kring bibliodrama samt bibliodramats släktskap med uttryckande konstterapi ur ett hälsoperspektiv.

Lotta Geisler, Jakobsberg, är diakon, folkhögskollärare, diplomerad uttryckande konstterapeut och handledare samt kursledare för Grundkurs Bibliodrama.

Läs hela uppsatsen här (pdf) Lotta Geisler, Samma andas barn

Obs! Dokumentet tar några minuter att ladda upp!

Fördjupningsartikel till Handbok i bibliodrama. När ord möter liv.
Argument förlag, www.argument.se