Sammanfattning av artikel av Walter Wink

Bibelstudium och kroppsrörelse för mänsklig nyorientering

Ragnhild Engberg sammanfattar här en artikel av Walter Wink, Bible Study and Movement for Human Transformation. Artikeln är hämtad ur Björn Krondorfer [red], Body and Bible. Interpreting and Experiencing Biblical Narratives. Trinity Press International, 1992.

Walter Wink (1935-2012) var en av föregångarna i USA till att använda experimentella metoder för att studera bibliska texter. Han var professor i hermeneutik vid Auburn Theological Seminary i New York. Han har skrivit två arbeten om biblisk hermeneutik, The Bible in Human Transformation ochTransforming Bible Study, som båda haft betydelse för bibliodramats utveckling i Europa. Hans övriga arbeten omfattarThe Powers, Violence and Nonviolence in South Afrika och John the Baptist in the Gospel Tradition. 1989-90 var han Peace Fellow vid U.S. Institute of Peace i Washington, D.C.

Ragnhild Engberg, Braås, är bibliodramaledare, diakon, socionom och kurator för vuxenhabilitering.

Läs artikeln: Ragnhild Engberg, Sammanfattning av artikel av Walter Wink