Ceci n´est pas une pipe

Om Bibliodramats (o)möjligheter att bryta med representativitetens tvång

Ulrika Svalfors använder sig här av René Magrittes berömda tavla Ceci n´est pas une pipe och filosofen Michel Foucaults forskning kring representativitet för att reflektera kring vad representativitet är, vilken makt den utövar och hur den relaterar till bibliodrama.

– Jag påstår inte att det jag skriver är sanningen, bara att det är sant. Jag tror mig inte heller fånga Bibliodramats väsen, bara beskriva några moment som i ett ögonblick av en sekund kan befria oss från eller fånga oss i representativitetens nät. Det är just de ögonblicken som intresserar mig.

– Det är i mellanrummet mellan orden och bilden som mening skapas. Mellan bilden och orden finns ett tomrum, en bit vitt papper som är ofyllt. I denna vithet, eller tystnad, kämpar vi som subjekt för att skapa mening i bilden som helhet.

– Det jag söker beskriva är de moment, de ögonblick där kanske representativitetens makt i någon mening upphävs. Jag söker de vita ytorna mellan ord och bild, och jag gör det genom några bibliodramer jag själv deltagit i.

Ulrika Svalfors är bibliodramaledare, teol dr och forskare vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Artikeln är ett examensarbete för Grundkurs Bibliodrama 2009-2011, Utbildningscentrum Lidingö.

Läs artikeln: Ulrika Svalfors, Ceci n´est pas une pipe