Bibliodramafestligheter på Bromma folkhögskola nov 2014

Bromma folkhögskola 20 – 22 nov 2014

När ord möter liv – bibliodramasymposium med bokrelease, fest och workshop
Den 20-22 nov 2014 firades bibliodrama på nya Bromma folkhögskola, då bland annat festlig release av Handbok i bibliodrama. När ord möter liv ägde rumFör första gången gick det årliga bibliodramaseminariet av stapeln i Bromma, nu i samverkan med Bibliodramasällskapet i Sverige samt studieförbunden Sensus och Bilda.

Läs mer i rapporten Kunglig glans över bibliodramafestligheter i Bromma av Birgitta Walldén, Uppsala.
Rapport Bibliodramafestligheter 2014

I slutet av rapporten finns hälsningar från bibliodramaledarna Eva Bergemalm Säilä, Nässjö, och Bente Høyris Pedersen, Danmark, som deltog i festligheterna.

Kungen

Foto: Birgitta Walldén