Bibliodrama, Lerum

MÅNDAG 6 MARS KL 15-18
Tema: Kärlekens väg
Vi befinner oss i fastan, en tid i kyrkoåret då vi påminns om kärlekens väg. Denna
väg kantas av passion, glädje, förväntan men också av lidande, kamp och oro. Ljus
och skugga om vartannat. Vi kan registrera mycket genom våra ögon, men det
pågår också ett rikt liv i det fördolda. Under fastetiden inbjuds vi att stanna upp i
mötet för att perspektiven ska vidgas och synen skärpas.
Var: Equmeniakyrkan i Lerum, Brogårdsvägen 3
Sista anmälningsdag: 28 februari 2023

MÅNDAG 8 MAJ KL 15-18
Tema: Bönen
Bön kan beskrivas som hjärtats gemenskap med Gud. Men vad är bön? Hjälper
det egentligen att be? Och vad är det vi ber om… egentligen?
Var: Equmeniakyrkan Lerum, Brogårdsvägen 3
Sista anmälningsdag: 2 maj 2023

Arrangörer: Svenska kyrkan i Lerum, Equmeniakyrkan i Lerum, Sensus studieförbund
Ledare: Susanne Lindström, församlingspedagog och bibliodramaledare
Telefon: 0302-52 25 79
Mobil: 070-248 11 70
E-post: susanne.lindstrom@svenskakyrkan.se

Camilla Malm Samuelsson, pastor och församlingsföreståndare
Telefon: 073-560 63 57
SMS: 073-560 63 57
E-post: camilla@equmeniakyrkanlerum.se

INFORMATION OM VARJE TILLFÄLLE:
Vi erbjuder frukt och vatten (självkostnadspris). Vill du ha något annat får du gärna ta med det till de två korta tillfällena. Du får också en bekräftelse på att
du anmält dig.
Maxantal vid resp datum: 12 stycke

Anmälan till https://www.svenskakyrkan.se/lerum/bibliodrama