Ett bibelstudium med kreativt arbete online.

En måltid.

Ett bibelstudium med kreativt arbete online.

En flaska dyrbar nardusbalsam.

Vi utforskar texten från Markus 14: 3–9

Ett tillfälle för bibelsamtal där du kan vara kvar hemma. Vi träffas online via datorn, Ipad
eller telefonen. Du behöver tillgång till internetuppkoppling, kamera och mikrofon.

Bibliodrama online
… bjuder in hela deltagaren att läsa bibeltexten – med kropp, själ och ande. Ordet får liv.
… bejakar lek och upptäckarlust, spontanitet och improvisation. Här tas leken på fullt allvar.

Vi kommer träffas två måndagar, 13 och 20 mars kl. 18.00–20.30 Vi kommer använda teams.
Det förutsätter en dator/telefon/Ipad med kamera och mikrofon.

Anmälan till marian.jensen@svenskakyrkan.se eller anette.andersson2@svenskakyrka.se
senast 9 mars.
Ledare och för information kontakta.
Marian Jensen 072-235 82 12 och Anette Andersson 070-531 24 87

Arrangörer: Svenska kyrkan i Ulricehamn och Falköping samt SENSUS studieförbund