Samarbete med studieförbunden

Du som anordnar Bibliodrama – gör det i samverkan med studieförbunden Bilda eller Sensus
Det är ett sätt att uppmärksamma dem på att Bibliodrama görs i stora delar av Sverige, både i verkliga livet och digitalt. Dessutom kan de hjälpa dig med att marknadsföra ditt arrangemang, samt hantera anmälningarna.
Lägg också in dina arrangemang på Bibliodramasällskapets forum.
På det sättet kan vi sprida våra bibliodrama arrangemang över bredden och tvärsen.