Aktuellt i Sverige

Här finns information om korta kurser och arrangemang av olika slag – workshops, bibliodramadagar, symposier, seminarier – namnen är många på sammankomster för bibliodramaintresserade människor i Sverige.