Verksamhet

Bibliodramasällskapet i Sverige har cirka 50 medlemmar, som får aktuell information genom nyhetsbrev 6 gånger om året. Årsmötet brukar äga rum i november i samband med Bibliodramasymposium och -workshop på Bromma folkhögskola.

Bibliodramasällskapet samarbetar med studieförbunden Sensus och Bilda.

Verksamhetsberättelse 2011-2012
Verksamhetsberättelse 2012-2013
Verksamhetsberättelse 2013-2014
Verksamhetsberättelse 2014-2015
Verksamhetsberättelse 2015-2016
Verksamhetsberättelse 2016-2017
Verksamhetsberättelse 2017-2018

Verksamhetsberättelse 2018-2019

Protokoll årsmöte 2012
Protokoll årsmöte 2013
Protokoll årsmöte 2014
Protokoll årsmöte 2015
Protokoll årsmöte 2016
Protokoll årsmöte 2017
Protokoll Årsmöte 2018

Protokoll Årsmöte 2019

Protokoll Årsmöte 2020

Protokoll Årsmöte 2021

Information in English
Bibliodrama News from Sweden Sept 2012, article by Birgitta Walldén published in The Textraum, Nov 2012