Internationellt

Här finns  information om seminarier, konferenser, kongresser och liknande samlingar i övriga Europa, som uttrycker samspelet med det Europeiska Bibliodramanätverket.

http://www.bibliodrama.se/wp-admin/post.php?post=2430&action=edit