Åland sept 2014

Lotta Dahmberg

Ytterst i havet – Ps 139:9-10
Europeiska Bibliodramanätverkets 10:e kongress hölls på Åland den 3-7 sept 2014 och arrangerades av Finska Bibliodramasällskapet. Ett par verser ur Ps 139 var utgångspunkten för tre olika workshops. Temat Ytterst i havet kunde upplevas i både workshopsarbetet, i den vackra utsikten från bryggan på Lemböte lägergård, genom paddling i kanot och ombord på galeasen Albanus under lördagens seglats. Kongressen avslutades med nätverksmöte, där ett upprop till Europas ledare antogs om att lösa problem och konflikter genom ömsesidig förståelse. Lotta Dahmberg berättar om sina intryck från kongressen. Hon är lärare på Bromma folkhögskola, auktoriserad dramapedagog, diplomerad bibliodramaledare och diplomerad symbolpedagog.

>>Läs vidare Ytterst i havet

2015 års europeiska kongress kommer att äga rum i Litauen 26-30 aug.

Upprop till Europas ledare
Under kongressens avslutande nätverksmöte sammanställde deltagarna ett upprop till Europas ledare. I Sverige har uppropet skickats till ledare inom Svenska kyrkan och Equmenia samt de kristna tidningarna Dagen, Sändaren och Kyrkans tidning.

Från ärkebiskop Antje Jackelén kom följande svar:

“På ärkebiskopens uppdrag tackar jag för mail med Upprop från Europeiska Bibliodramanätverkets kongress på Åland!
De förhållningssätt och värderingar som ni uttrycker i uppropet vill vi också stödja. Tack för ert engagemang!”

Undertecknat ärkebiskopen teologiska sekreterare Lena Bohman

>>Läs uppropet här Upprop EBN Åland 2014