Litteratur

Här kan man få mer information om bibliodrama i böcker och artiklar.

Man kan fördjupa sina kunskaper om bibliodrama, men man kan aldrig läsa sig till vad det innebär. För att förstå bibliodrama måste man få egna erfarenheter genom att själv få uppleva det!