Hannover aug 2012

Birgitta Walldén

Life as Play – the Play of Life var temat för Europeiska Bibliodramanätverkets kongress i Hannover 23-26 aug 2012. Kongressen ägde rum på diakoniinstitutionen Stephansstift, där det bland annat pågår utbildning av bibliodramaledare. Trots att institutionen ligger mitt i stadsbebyggelsen kunde man efter bara några minuters vandring befinna sig i en vidsträckt skog som gav välbehövlig svalka i sensommarvärmen.

Stort deltagande från Sverige
Sverige var med sina  tolv deltagare den näststörsta nationen vid sidan av värdlandet Tyskland. Deltagare fanns från de länder där bibliodrama funnits länge, som Österrike, Schweiz och Ungern, men också länder där bibliodrama är en relativt ung företeelse, som Lettland, Polen, Storbritannien och Rumänien. Av de nordiska länderna utöver Sverige var endast Finland representerat. En viktig dimension vid bibliodramakongresserna är den ekumeniska karaktären, där människor från olika kyrkor, protestanter, katoliker, ortodoxer, likaväl som företrädare för andra religiösa traditioner, med allvar och lekfullhet arbetar med Bibelns texter, umgås, diskuterar, dansar och celebrerar livet.

Vidareutbildning på europeisk nivå
Dagarna  före kongressen – 21-23 aug – genomfördes på svenskt initiativ den första gemensamma vidareutbildningen i bibliodrama på europeisk nivå, som blev oerhört uppskattad och positivt mottagen. Hela den svenska vidareutbildningsgruppen på sju personer med kursledarna Lotta Geisler och Lars-Gunnar Skogar var med, liksom utbildningsgrupper från Hannover, Bielefeld och Berlin, sammanlagt cirka 25 personer. En av bibliodramats pionjärer, professor Gerhard Marcel Martin, höll i en tredagars workshop  på temat Body Awareness and Body Expression. På sitt kunniga och humoristiska sätt vidarebefordrade han det han lärt om arbete med kroppen från bland andra Katya Delakova och Moshé Feldenkreis, som båda influerats starkt av den österländska traditionen. Praktiska övningar varvades med teoretiska reflektioner ur det hav av kunskap, som denne lärde man besitter. När Marcel, som många här i Sverige träffade på höstseminariet på Lidingö 2010, beskriver bibliodrama brukar han använda orden ”serious and hilarious” , allvarligt och uppsluppet, och det var helt i den andan som vidareutbildningen genomfördes. Sista workshop-passet ägnades åt Körpergebet, Body Prayer eller bön med kroppen med inspiration från den Helige Fransiscus och den indiska yogatraditionen förmedlad av den indiske jesuitpatern Sebastian Painadath.

Fyra workshops
Kongressen, som pågick torsdag-söndag, samlade bortåt 75 människor. Fyra workshopar erbjöds, vilket gjorde att grupperna blev stora. Tre av grupperna använde sig av texten från Luk 7: 24-35  och hade både tyska och engelska som arbetsspråk. Den fjärde, som var en engelsktalande grupp ledd av pastor Dave Tatem och dansterapeuten Ruth Knaup, valde istället att jobba kring samtalet mellan Nikodemus och Jesus från Joh 3. Denna workshop fokuserade särskilt på kroppsövningar, kreativt skrivande och dans.

Money Game och tangoprinsessor
För att markera temat med Livets lek/Leken som uttryck för liv användes fredag förmiddag till att ge olika sorters input. Där kunde man spela The Money Game med en medlem från Attac för att bli medveten om pengars oetiska vandring i dagens finansiella system. Man kunde också få en lektion i tangons stolta kroppshållning och tänkvärda attityder eller pröva bibliodrama som ett uttryck för livets rörelse.

Kulturell stadsvandring
Lördag eftermiddag erbjöds en spännande kulturell utflykt i Hannover med inslag av bedövande blomdoft i barockträdgården i Herrenhäusergarten, cellomusik och poesiläsning i Blå grottan av spegelmosaik skapad av den världsberömda konstnären Niki de Saint Phalle, dragspelsmusik och övning av tangoritualen på trappan till Operahuset, dragkamp vid rådhuset, besök i Marktkirche till orgelmusik, smakprov på den berömda öl- och snapskombinationen från ett av stadens bryggerier, tangodans till dragspelsmusik vid Ballhof och gripande danshappening till cellomusik i ruinkyrkan som bombades under andra världskriget. Under lördagens partykväll kom tangotemat tillbaka under stort jubel från deltagarna.

Välkommen till Åland 2014
Kongressen avslutades med gudstjänst till vilken alla grupper lämnade sina bidrag i form av kroppslig gestaltning. Därefter följde nätverksmöte med planering för de kommande två årens kongresser. År 2014 inbjuder Sverige och Finland till en gemensam kongress på Åland!

Birgitta Walldén är diplomerad bibliodramaledare och diplomerad psykodramatiker