BASICS

Vad är BASICS?
BASICS står för Bibliodrama as Way of Intercultural Learning for Adults.

BASICS var ett treårigt projekt för interreligiös och interkulturell samverkan med finansiering från Grundtvig-programmet inom EU, Lifelong Learning Programme (2011-2013)

BASICS-projektet utarbetades för att utforska hur bibliodrama kan användas som redskap för interreligiöst och interkulturellt lärande samt för att uppmuntra till dialog och underlätta förståelse mellan länder i och utanför Europa. Organisationer från Polen, Ungern, Israel, Turkiet och Island deltog i projektet.

Konferens i Krakow maj 2013
Bibliodrama som verktyg för interreligiös och interkulturell kommunikation
En av de stora frågorna i Europa och på andra ställen i världen är hur människor med olika religiös och kulturell bakgrund kan leva tillsammans i fred och samförstånd. Inom det EU-finansierade BASICS-projektet (2011-2013) har man undersökt på vilket sätt bibliodrama kan vara ett användbart verktyg för interreligiös och interkulturell kommunikation. Inom ramen för projektet hölls en konferens kring detta tema i maj 2013. Läs en artikel om konferensen av Birgitta Walldén, Uppsala, diplomerad bibliodramaledare.

BASICS conference 2013

Ny webbplattform för kommunikation
Välkommen även till BASICS-projektets webbplattform, www.bibliodramatic.net.

Plattformen vill vara en miljö för lärande och kommunikation för dem som arbetar professionellt inom området bibliodrama, vuxnas lärande och interkulturell förståelse. Här kan du hitta hjälpmedel för bibliodrama och bibliolog som kan utöka resurserna i din professionella verktygslåda. Webbplattformen är även en plats för kommunikation med kollegor i och utanför Europa. Plattformen är öppen för alla som arbetar med frågor kring interkulturell kommunikation och interreligiös dialog. Den är kostnadsfri; du kan registrera dig och börja söka dig fram på sajten.

Titta gärna på de korta filmer som finns på plattformen!
https://vimeo.com/bibliodrama/videos