Kontakt

Bibliodramasällskapets i Sverige ordförande:
Helene Isborn, helene.isborn(at)gmail.com

Angående ledarutbildningen Grundkurs i bibliodrama:
Lotta Geisler, lotta.geisler(at)gmail.com
Lars-Gunnar Skogar, lars-gunnar.skogar(at)bibliodramainstitutet.se

Frågor och synpunkter angående hemsidan:
Susanne Lindström, susanne(at)lindstrom.com

.