Bibliolog

Bibliolog kan ha sin plats i en gudstjänst – i stället för predikan –och jag kommer gärna till er och leder en bibliolog!

Bibliolog är en form av gemensam bibelutläggning, som talar till både hjärta, hjärna och fantasi. Det kan alltså ha sin plats i en gudstjänst, men kan också fungera som inledning till ett bibelsamtal. I en bibliolog vävs vår egen livshistoria samman med de bibliska berättelsernas gestalter. Liv och text belyser varandra ömsesidigt och ger oss nya, ofta överraskande synsätt.

Bibliolog är en beprövad och spridd metod. Den hålls i av en ledare, och de som deltar behöver inte ha några förkunskaper. Man måste inte heller aktivt delta, utan allt som sägs, och tänks, är värdefullt.

Bibliolog är också ett utmärkt arbetssätt i en pensionärsgrupp, som vill närma sig en bibeltext. I en veckosamling för pensionärer eller daglediga kan deltagarna få möjlighet att prova på ett arbetssätt, där min erfarenhet är att även kyrk- och bibelovana människor gör nyupptäckter.

Bibliolog kan användas i konfirmandgrupper för att väcka nyfikenhet på bibelns texter och personer.

“Behöver ni någon som leder bibliodrama eller bibliolog?”

Kanske er församling skulle vilja prova på Bibliolog?

Kan Bibliodrama passa i något sammanhang hos er?

Bibliodrama är ett slags bibelstudium där hela kroppen och dess sinnen aktiveras. Bibliodrama är inte teater, men en spännande form av bearbetning och gestaltning av bibeltexterna. Man kan kalla det en metod för bibelupplevelse. Bibliodrama kan öppna redan kända texter till en ny förståelse. Genom t.ex. improvisationer, musik, måleri och samtal närmar man sig en text i grupp. I Bibliodrama är vi med i spelet, samtidigt som vi betraktar det. Här finns inget rätt eller fel, bara olika sätt att se på saken.

Inga förkunskaper krävs, varken om bibliodrama som arbetssätt eller om bibeln.

Bibliodrama kan användas i tonårs- och konfirmand-grupper, men minst lika bra i grupper med vuxna. Det kan vara en grupp som möts regelbundet, t ex en studiegrupp eller personalgrupp, och som använder bibliodrama vid ett tillfälle. Det kan också vara en serie samlingar på kvällar eller helger, med en öppen inbjudan till dem som önskar delta.

Finns det behov hos er av en kort retreat?
Jag har goda erfarenheter av den stillhet som kan uppnås på en endags-retreat. Det är en fin form för att kunna stanna upp. Det kan ske i kyrkan eller på en lägergård. Jag hjälper er ställa i ordning lokalerna. Man kan hitta vila och stillhet mitt i vardagen, mitt i de lokaler som vanligen används för aktiv verksamhet.

Kanske kan vi hitta en kombination av några av dessa arbetssätt?
Om detta väcker din nyfikenhet, så låt oss talas vid för att hitta former som kan passa hos just er. Kanske blir det ett enstaka nedslag, kanske kan det vara bra med en serie samlingar.

Något om mig
Jag är pastor i Equmeniakyrkan, folkhögskollärare, diplomerad
bibliodramaledare, och utbildad bibliolog- och retreat-ledare.
Vi utgår från de rekommendationer som gäller i ert sammanhang,
då det gäller arvode till gästande talare.

Hör gärna av er, om ni vill ha kontakt med någon för referens
på någon av dessa arbetsformer.

Kontakta:

Eva Danneholm
Torsgatan 60
113 37 Stockholm
Tel: 070 27 317 57
edanneholm@yahoo.se