Styrelsen

Lotta Geisler har under åren 1992-2015 arbetat som lärare på Lidingö folkhögskola, senare Bromma folkhögskola. Hon är diakon i Svenska lotta_geislerMissionskyrkan, utbildad fritidsledare och diplomerad uttryckande konstterapeut. Sen 2014 arbetar hon delvis i Svenska kyrkan och delvis bl a som  handledare. Hon har också genomgått grundutbildning och en kvalificeringskurs för bibliodramaledare i Tyskland. Lotta har sedan 1996 varit en stark drivkraft i arbetet med bibliodrama i Sverige. Tillsammans med Lars-Gunnar Skogar startade hon och leder bibliodramaledarutbildningen, sedan 2017 genom Bibliodramainstitutet. Email: lotta.geisler(at)gmail.com
Läs mer om hennes personliga erfarenheter av bibliodrama.

helene_isbornHelene Isborn är församlingspedagog i Falu Kristine församling i Falun, där hon verkat i över 20 år. Helene kom i kontakt med bibliodrama redan 1981 i Gelnhausen. Hon gick Grundkurs Bibliodrama 07–09 och leder sedan 2008 öppna bibliodraman åtta gånger per år i sin församling. Under 2010 har hon också haft bibliodrama med personalgrupper i Falu pastorat och fortbildningar i Västerås stift. Tillsammans med en kollega håller Helene på att skapa ett bibliodrama till varje pärla i Frälsarkransen, något som ska ge unga konfirmand-ledare en möjlighet att växa i tro och insikt. Email: helene.isborn(at)telia.com

Henrik Ydreborg,

Henrik gick grundkurs i bibliodrama 2009-2011. Han medverkade som redaktör i boken Handbok i bibliodrama, (Argument Förlag 2014). Henrik jobbar som verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda i Jönköping.

Susanne Lindström är församlingspedagog med inriktning vuxna och seniorer i Svenska kyrkan. Hon har kommit i kontakt med Bibilodrama genom Anna-Karin Elfstrand på 90 talet. Sedan gick hon Bibliodrama grundkurs 2012 – 2014. Det förändrade Susanne som pedagog och människa, det gav mersmak genom ”tänket” och förhållningssättet. Hon använder bibliodrama i församlingsarbetet och anordnar bibliodramatillfällen flera gånger under året. Susanne gillar formen av bibelstudium, stimulerande, skapande, plats för kritiskt tänkande, utrymme och gemenskap ger rum. ”Ingen har hela sanningen, alla är delar av den”. Bibeltexten får liv och ger mening genom att dela tro och liv. Susanne ansvarar för hemsidan i styrelsen. Email: susanne(at)lindstrom.com

Olle Hilariusson, bor i Solna och är diakon i Equmeniakyrkan. Olle arbetar på Bromma fhs med den diakonala utbildningen. Han är hobbybibliodramatiker, dvs han har ingen dylik utbildning utan kör så gott han kan. Olle är även kassör i sällskapets styrelse. Email: olle.hilariusson(at)brommafolkhogskola.se.

Eva Andersson bor i Eslöv. Hon är församlingspedagog och har även arbetat som stiftspedagog. Sedan 2016 är Eva lärare i församlingspedagogik på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund. Hon kom i kontakt med Bibliodrama redan i början av 2000-talet då jag var på en workshop med Lotta Geisler. Redan då kände hon att detta var intressant, några år senare  utbildade hon sig till symbolpedagog. Symbolpedagogutbildningen utbildning innehåller mycket berättande, gestaltning, drömmar, tolkning, skapande och musik men det har ingen koppling till bibeln. Så när Eva till slut äntligen kom till bibliodramautbildningen kände hon att nu var hon hemma. Eva blev klar 2019. I hennes arbete på utbildningsinstitutet använder hon sig av Bibliodrama, främst i bibelsamtal med blivande diakoner och församlingspedagoger. Hennes upplevelse är att de flesta blir glatt överraskade när de ser vilka djupa samtal som uppstår och hur annorlunda vissa texter kan framstå när man får använda olika sinnen. Email: eva.k.andersson@svenskakyrkan.se