Sankelmark

Årlig konferens i Sankelmark, Tyskland
Nordeuropeiskt utbyte av erfarenheter som gäller själavård och terapi.

Varje år i början av januari äger en välkänd och uppskattad konferens rum i Sankelmark i närheten av Flensburg – en  konferens som vill inspirera, motivera, integrera och kommunicera.

Sedan drygt 40 år tillbaka vänder man sig till människor från länder runt Östersjön, människor som arbetar i vård och omsorg, i själavård och terapi.

Psykoterapeuter och församlingsarbetare, läkare och pastoralpsykologer, politiskt och socialt engagerade konsulter och rådgivare i olika sammanhang, diakoner och socialarbetare möts här i en rak och personlig dialog.

Professionella föreläsningar ger tillfälle att diskutera aktuella och ofta förekommande sociala frågor eller att presentera nya forskningsresultat.

De liturgiskt utformade meditationerna (morgon- och aftonböner) fungerar som stöd och kraftsamling, liksom också festgudstjänsten på Trettondagen (Epiphany-festival). Arbetsgrupper/workshops med olika teman – såsom bibliodrama, gestaltterapi, familjeterapi, dans och rörelse, drömanalys och metoder för handledning – ger kontinuerligt utrymme för personliga frågeställningar.

De språk som används vid konferensen är främst engelska men också tyska.

Det speciella med denna konferens är dess atmosfär som präglas av empati och uppskattning, livslust och förmågan att njuta. Detta känner man särskilt i pauserna mellan föreläsningar och grupparbeten och när man träffas på kvällarna vid avspänd samvaro med dans och lekfulla uppträdanden. Konferensen avslutas sista kvällen med en kulinarisk festmåltid i god gemenskap, och man ser redan fram mot nästa års konferenstillfälle.

Den smakfullt inredda miljön på ”Akademie Sankelmark” utgör  ramen för att detta utbyte av tankar och erfarenheter, fortbildning och samvaro fungerar i en avspänd atmosfär och med respekt för varandra.

(Kongressen är ackrediterad av Läkarsällskapet/Ärztekammer Schleswig-Holstein.)

www.blue-carpet.eu