Internationellt

Här finns information om Europeiska Bibliodramanätverket och vad Bibliodrama-Charta innebär. Här finns också en presentation av det europeiska bibliodramaprojektet BASICS (2011-2013) samt den årliga konferensen i Sankelmark i Tyskland kring nordeuropeiskt utbyte av erfarenheter som gäller själavård och terapi.

FILM

Lotta Geisler har gjort en liten film som berättade om crossoverkursen 2017.