Tjeckien sept 2013

Eva Danneholm

Orbis Pictus: Och Gud såg att det var gott
Varje år hålls en europeisk bibliodramakongress någonstans i Europa. 2012 var det i Tyskland, och 2014 blir det på Åland, och därefter troligen i Rumänien. I år hölls den nionde europeiska bibliodramakongressen i Ślapanice, Tjecken, 5-8 september. Från Sverige deltog Tina Nimmerfalk, Eva Danneholm, Lotta Geisler och Magdalena Bodlaková O´Brien. Det var runt trettio deltagare från Sverige, Tjeckien, Finland, Tyskland, Storbritannien, Österrike, Schweiz, Ungern och Rumänien.

Bibliodrama ser olika ut i olika länder, så det finns mycket nytt att upptäcka när man möts. Vi använder olika metoder och pedagogiska verktyg, och samtidigt finns det mycket man känner sig hemma med.

Europeiska Bibliodramanätverket
Europeiska Bibliodramanätverket (EBN) är inget nätverk med starka strukturer, men där finns människor som är djupt engagerade i det bibliodramaarbete man håller på med i respektive land. I några länder – liksom i Sverige – finns det ett nationellt bibliodramasällskap, medan det i andra länder är ett fåtal individer som jobbar med bibliodrama. Genom att mötas kan vi stötta och inspirera varandra. Vid den årliga bibliodramakonferensen hålls planeringsmöten för nätverket. Men den mesta tiden används till att delta i en bibliodramagrupp.

Orbis Pictus – årets tema
Temat för årets konferens var Orbis pictus, som är latin och betyder Världen i bilder. Det är namnet på den första skolboken försedd med bilder, som skrevs av Johan Amos Comenius och publicerades 1658. Varje uppslag i boken behandlar ett ord, illustrerat med träsnitt. Beskrivningen av ordet finns sedan på latin, ungerska, tjeckiska och tyska. En av  grupperna arbetade utifrån dessa ord, och deltagarna målade sina egna bilder och associationer till dem. Utgångspunkten var ordet från 1 Mosebok (se nedan) och ord från Predikaren om att allt är fågänglighet. Gruppen arbetade i spänningen mellan att allt är gott och allt är fåfänglighet.

Och Gud såg att det var gott
Det fanns en underrubrik till temat: Och Gud såg att det var gott. Den andra gruppen utgick från de orden och arbetade med skapelsen ur många aspekter. Det blev ett kreativt arbete med färger och former, och tankar kring vad som händer med det som väljs bort. Två kvinnor från Sverige ledde den gruppen: Lotta Geisler och Magdalena Bodlaková O´Brien.

Studiebesök och fest
Konferensen hölls i en liten by utanför staden Brno, och dit åkte vi en eftermiddag och blev guidade runt i den vackra staden. På kvällen var det sedan fest med mat, dryck och dans från Tjeckien och även andra europeiska länder.

Avslutande gudstjänst
Kongressen avslutades med gudstjänst där vi mitt i rummet samlade saker som skapats i grupperna, och som bar på minnen av kreativa processer och lek, samtal och tid för eftertanke, språkförbistringar och möten, insikter och utmaningar. När vi träffades första dagen fick vi fotografera varandra, och dessa bilder ramades in och vi fick ta emot dem i gudstjänsten – inramade och med texten “Du är skapad till Guds avbild”.

Välkommen till Åland 2014
I början september 2014 inbjuder Finland till en europeisk kongress på Åland! Välkommen!

Eva Danneholm är diplomerad bibliodramaledare och pastor i Equmeniakyrkan.