Internationell litteratur

Huvuddelen av den internationella bibliodramalitteraturen är skriven på tyska. Översättningar till svenska har gjorts av Bibliodrama als Prozess samt några artiklar ur Body and Bible. Den tyska tidskriften TEXTRAUM publicerar artiklar på både tyska och engelska.

TEXTRAUM, Textraum om Bibliodrama kurs online https://www.bibliodrama.se/textraum-om-bibliodrama-kurs-online/

Bibliodrama als Prozess, tredje upplagan, Else Natalie Warns (red), EB Verlag Dr Brandt, Berlin, 2012.
Översatt till svenska och utgiven av Utbildningscentrum Lidingö 2013.

Bibliodrama, Antje Kiehn, Samuel Laeuchli, Heidemarie Langer, Gerhard Marcel Martin, Ruth Passauer, Tim F. Schramm, Yorick Spiegel, Wolfgang Teichert, Kreuz Verlag 1987 Stuttgart 1992 ( 5:e upplagan).

Bibliodrama. Praxis-Theori-Reflexion, Elisabeth Naurath, Uta Pohl-Patalong (Hrsg), Verlag W.Kohlhammer, Stuttgart 2002.

Body and Bible. Interpreting and Experiencing Biblical Narratives, Björn Krondorfer red, Trinity Press International, Philadelphia 1992.body_bible

Boken kan beställas på www.amazon.com. Två kapitel ur boken, kapitel 2 och 3, finns översatta till svenska i antologin Bibliodrama – Läsa Bibeln med hela kroppen. Ytterligare två artiklar har översatts och publicerats på denna hemsida, kapitel 1 och 4. Kap 6 finns i sammanfattning på svenska.

Björn Krondorfer, Hela registret av erfarenheter: Historiska och teoretiska tankar om leken
Gerhard Marcel Martin, Bibliodramats rötter och dess särskilda intresse för texten
Walter Wink, Bible Study and Movement for Human Transformation. Artikeln finns i sammanfattning på svenska.

Das Spiel vor dem dunklen Gott – Mimesis – ein Beitrag zur Entwicklung des Bibliodramas, Samuel Laeuchli, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1987.

Der Kleine Goliat. Bibliodrama mit Kindern, Christine Klaes, R BrockhausVerlag, Wuppertal 1996.

Jesus und der Teufel: Begegnung in der Wüste. Imagination, Spiel und Therapie in der Versuchungsgeschichte. Mit klinischen Beiträgen von Evelyn Rotchild-Laeuchli, Samuel Laeuchli, Neukirchener Verlag, Germany 1992.

Jetzt. Bibliodrama im Spannungsfeld von Psychodrama und Liturgie, Klaus-Werner Stangier, In Scenario Verlag, Köln 1997.

Sachbuch Bibliodrama, Gerhard Marcel Martin, Kohlhammer, Stuttgart 1995, ny upplaga 2001.

Scripture Windows – the Theory and Practice of Bibliodrama, Peter A Pitzele, PhD, The Bibliodrama Training Institute 1996.

Transforming Bible Study, Walter Wink, Abingdom Press/Nashville/USA 1991, (andra upplagan helt reviderad och utökad)

TEXTRAUM – Bibliodramainformation, Gesellschaft für Bibliodrama e.V Bielefeld

Tidskriften TEXTRAUM utkommer regelbundet med 2 nummer om året. Man kan prenumerera på den till en kostnad av 15 Euro per år. Den ges ut av det tyska bibliodramasällskapet och finns i en nätupplaga på deras hemsida.
www.bibliodrama-gesellschaft.de. Artiklar finns både på tyska och engelska. Svenska skribenter har bidragit med ett flertal artiklar. Se Information in English, Articles.

För prenumeration av TEXTRAUM kontakta e-post: Wesenber@t-online.de