TEXTRAUM, tidskrift

TEXTRAUM – Bibliodrama information, Gesellschaft für Bibliodrama e.V Bielefeld

Tidskriften TEXTRAUM utkommer regelbundet med 2 nummer om året. Man kan prenumerera på den till en kostnad av 15 Euro per år. Den ges ut av det tyska bibliodramasällskapet och finns i en nätupplaga på deras hemsida.
www.bibliodrama-gesellschaft.de. Artiklar finns både på tyska och engelska. Svenska skribenter har bidragit med ett flertal artiklar. Se Information in English, Articles.

För prenumeration av TEXTRAUM kontakta
e-post: Wesenberg(at)t-online.de