Våren 2021 kan du lära mer om Bibliodrama i en läskurs, som utgör första terminen på Vidareutbildning Bibliodramaledare.

Våren 2021 kan du lära mer om Bibliodrama i en läskurs, som utgör första terminen på Vidareutbildning Bibliodramaledare.

Läs mer på vår hemsida via denna länk: http://www.bibliodrama.se/arrangemang-kurser/ledarutbildning/

Kursen startas med ett möte online den 13 januari, 19.00-21.00.

Därefter kommer deltagarna få uppgifter utifrån litteraturen att reflektera och göra saker individuellt och i mindre grupper, där grupperna själva beslutar om tider och hur de vill mötas.

(IRL kan funka för några och online för andra eller både och.)

OBS! Priset har kunnat sänkas till 4000 kr/person + moms!

Vi vill dock ha in anmälningar så snart som möjligt!

Lotta Geisler och Lars-Gunnar Skogar