Digital bibliodrama – existensiell hälsa

Vad ger dig hopp eller framtidstro? Känner du mening i livet? Välkommen till en studiecirkel där vi tillsammans utforskar viktiga existentiella teman med hjälp av Apostlagärningarna och med Bibliodrama som metod.

Vi möts digitalt så du får möjlighet att möta personer från andra församlingar.

Vi kommer utgå från teman som; Hopp, Helhet, Förundran, Mening, Inre frid, Andlig styrka och Personlig tro.

Genom att reflektera kring dessa frågor skapar vi bättre motståndskraft i livets prövningar och svårigheter. Vi fördjupar kunskapen om oss själva och andra. Vi får stöd i att öva på att ställa frågor som är viktiga för oss.

Vid varje samling möter vi en person från Apostlagärningarna som är i en livssituation där något av dessa teman är aktuellt.

Ledare är Eva Danneholm, pastor och utbildad i Bibliodrama som metod. Hon guidar varsamt och utmanar oss i att använda både kropp, själ och hjärna för att bearbeta bibeltexter vi läst eller lyssnat på tillsammans.

Vi träffas via plattformen Zoom.

Vi ses 5 tillfällen, varannan onsdag kl 19-20.30 med start 16 februari.

Alla är välkomna. Du behöver inte ha någon förkunskap i ämnet eller i Zoom.

Begränsat antal platser.

Kostnad: 750 kr

Anmälan: via länken här intill senast 8 februari: https://www.bilda.nu/arr/1118286/digital-bibliodrama-existensiell-halsa-703559?fbclid=IwAR2ePZ6nxPcBXCA0ImXVFhuag_X-mkG5EujPlZrXZmRP_-DMa6BInqmBkrY

Introduktion Zoom
För dig som önskar en introduktion till hur man använder videomöte med Zoom erbjuder vi ett introduktionstillfälle 15/2 kl 10-11. Då går vi igenom de mest grundläggande funktionerna som kan vara bra att känna till, vi övar tillsammans och lyfter de frågor som dyker upp.

Vill du orientera dig i temana inom begreppet existentiell hälsa? Lyssna på Existentiell hälsa-podden, där du får veta mer om de åtta aspekter som ingår i begreppet; harmoni, helhet, förundran, mening, tillit, livskraft, hopp och gemenskap.  

  • START16 februari
  • DAG OCH TIDOnsdag 19:00 – 20:30
  • 5 TILLFÄLLEN
  • LEDARE: Eva Danneholm
  • PRIS: 750kr
  • PLATSER KVAR