Europeiska intensivkurs

Det blir en grundutbildning i sommar, med deltagare från hela Europa. 
Svenskar kan förstås delta!För dem som vill har redskap att arbeta med texter, språk och kreativa metoder är det en metodutbildning, där bibliodramats arbetssätt blir applicerbart i internationella sammanhang och också i våra egna sammanhang. Många arbetar ju med människor där det talade ordet kan vara en utmaning, men där orden kan kommuniceras på fler sätt. Inte minst alla som försöker skapa möten för nyanlända osv.

Klicka här för att läsa mer!