Bibel och evolution

Åke Jonsson

I kyrkan läser vi varje söndag texter från Bibeln, de är 2000 år gamla, en del är 3000 år gamla. Vad har de för budskap till oss, vilket budskap hade de den gång de skrevs och kan man lita på att det budskapet är intakt? Och är det förresten exakt samma budskap som riktas till oss eller har det förändrats?

Åke Jonsson är teolog med huvudinriktningen systematisk teologi, i synnerhet skapelseteologi, och har tidigare undervisat på Teologiska Högskolan (THS) i Stockholm.

>>Läs artikeln Åke Jonsson, Bibel och evolution

Artikeln är skriven för Textraum, Tyska Bibliodramasällskapets tidskrift, jan 2012.

Fördjupningsartikel till Handbok i bibliodrama. När ord möter liv.
Argument förlag, www.argument.se