Från födelse till himmelsfärd. Bibliodrama på bibliska platser.

Birgitta Walldén

Från födelse till himmelsfärd
”Jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att uppleva de bibliska platserna”, sa en av deltagarna efter bibliodramaresan till Israel och de palestinska områdena som ägde rum i oktober 2013. Resan hade arrangerats av studieförbundet Bilda och Bibliodramasällskapet i Sverige. Reseledare var Bildas resepedagog Petra Falk, med Mellanöstern som specialområde, och bibliodramaledaren Anna Gradin. I bagaget hade ledarna med sig erfarenhet av samarbete kring en liknande resa 2008. De nio deltagarna kom från olika delar av landet, och alla utom en hade varit med om bibliodrama tidigare. Följ med gruppen av svenska deltagare som fick uppleva de bibliska texterna och platserna med hjälp av bibliodrama! (Juni 2014)

Birgitta Walldén, Uppsala, är diplomerad bibliodramaledare, diplomerad psykodramatiker, fil kand och utbildad lärare i svenska/religionskunskap.

>>Läs artikeln Birgitta Wallden, Från födelse till himmelsfärd

Fördjupningsartikel till Handbok i bibliodrama. När ord möter liv.
Argument förlag, www.argument.se