Befriat evangelium – en fantasi om bibliodramats relevans

Liselotte Spåre

Vad är bibliodrama egentligen? Hur genomförs det och vad blir resultatet? Att beskriva vad bibliodrama handlar om och att återge de upplevelser och erfarenheter det skapar är svåra uppgifter. Det bästa svaret är egentligen att pröva själv, men också det ger bara en liten del av det bibliodramatiska arbetets potential och helhet eftersom inget bibliodrama är det andra likt. En av de bättre och mest kortfattade beskrivningarna är nog ”att läsa Bibeln med hela kroppen”. Men också denna definition väcker fler frågor än svar. Förhoppningsvis är frågorna drivna av upptäckande nyfikenhet.

Låt mig göra en ganska drastisk jämförelse. Vad är evangeliet egentligen? Hur genomförs det och vad blir resultatet? Att beskriva detta världs- och livsomvälvande budskap, dess konsekvenser och fulla innehåll är med självklarhet omöjligt. Ett bra och ofta använt svar är att pröva själv, att tro på Jesus ord och se om det fungerar i praktiken. Den vanligaste och mest kortfattade förklaringen är en översättning av ordet evangelion från grekiskan ”glatt budskap”. Men också denna definition väcker fler frågor än svar. Förhoppningsvis är även dess frågor sprungna ur en upptäckande nyfikenhet.

Jämförelsen ovan är naturligtvis till viss del tveksam men vore det inte spännande och kanske mest naturligt att närma sig ett budskap, en text som ständigt glider undan våra definitionsförsök med en metod som till sin natur innehåller liknande egenskaper?

Läs artikeln: Liselotte Spåre, Befriat evangelium