Handbok i bibliodrama. När ord möter liv

Handbok i bibliodrama. När ord möter liv utkom i augusti 2014 på  Argument förlag. Initiativtagare till boken är Bibliodramasällskapet i Sverige och boken ges ut i samverkan med studieförbunden Sensus och Bilda.

handbok-i-bibliodrama-web
Red: Frida Hellsing, Magnus Myrberg,
Birgitta Walldén och Henrik Ydreborg
ISBN 978-91-7315-453-6

Som författare till beskrivningar av genomförda bibliodramatillfällen medverkar elva av Bibliodramasällskapets medlemmar.

Ladda ner Produktblad Handbok i bibliodrama

 

Ur förordet:
Handbok i bibliodrama. När ord möter liv är en introduktion till bibliodrama och riktas i första hand till bibliodramaledaren. Här hittar nybörjarledaren en orientering i arbetssättet och förslag på enkla övningar som kan användas vid kortare bibliodramaaktiviteter. Förhoppningsvis får även den rutinerade bibliodramaledaren fördjupade kunskaper och praktiska tips genom boken. Vi tror dessutom att boken är inspirerande läsning för alla som på olika sätt verkar för att möjliggöra möten mellan Bibelns berättelser och nutidens människor.

Handbok i bibliodrama. När ord möter liv är disponerad i två huvudsakliga delar. I Del I introduceras bibliodrama med hjälp av nio byggstenar. Del II bjuder på ett antal fallbeskrivningar där svenska bibliodramaledare berättar hur de använt arbetssättet i olika sammanhang. I slutet av boken återfinns en referenslista med tips för den som vill fördjupa sig ytterligare, en ordlista med centrala bibliodramabegrepp samt information om Bibliodramasällskapet i Sverige och utbildning i bibliodrama.

Baksidestext:
I ett bibliodrama samlas ett antal deltagare kring en bibeltext. Tillsammans får de utforska texten och undersöka vad den kan betyda här och nu. Var och en får möjlighet att känna igen sig själva i de människor, miljöer och händelser som Bibeln berättar om.

Bibliodrama innebär att läsa Bibeln med både kropp och själ, med både känslor och intellekt. Genom uppvärmning, textläsning, mångsidigt kreativt arbete, delande och reflektioner får deltagarna förkroppsliga texten.

I bokens första del presenteras de »byggstenar« som tillsammans skapar ett bibliodrama. I den andra delen delar bibliodramaledare med sig av exempel och erfarenheter från genomförda bibliodraman.

Handbok i bibliodrama är en praktisk vägledning för den som är nyfiken på arbetssättet lika väl som inspiration till den erfarne bibliodramaledaren.

Beställning:

Handbok i bibliodrama. När ord möter liv kan beställas från Argument förlag, www.argument.se.
Du kan bläddra i boken på www.argument.se/produkt/bibel/handbok-i-bibliodrama/

Faxa: 0340–69 80 10

Mejla: order@argument.se

Posta: Argument Förlag, Box 98, 432 22 VARBERG

Pris: 349:- inkl moms