Anita Persson

Min första kontakt med bibliodrama var på en ”prova-på-dag” med Anna-Karin Elfstrand våren 2005. Jag visste inte vad det var. Jag hade bara hört arbetskamrater prata lyriskt om bibliodrama.

Nu fick jag själv fick vara med om ett bibliodrama och upptäckta vad som hände i min kropp när jag spelade Petrus, hur min egen förståelse av Petrus som person växte fram. När jag kände så, började jag direkt tänka på arbetet med påsk- och julvandringarna hemma i min församling. Skulle bibliodrama kunna vara ett hjälpmedel för de medverkande? Skulle de kunna få en större och djupare förståelse för personerna som de gestaltar genom att i förberedelserna använda  bibliodrama? Jag beslöt mig för att testa. Jag anmälde mig till Grundutbildningen för bibliodramaledare på Utbildningscentrum Lidingö och blev antagen. Jag blev klar med utbildningen i maj 2007.

Under utbildningstiden kände jag mer och mer att bibliodrama är ett fantastiskt hjälpmedel när man vill lära känna en person eller en situation i en bibeltext. Arbetssättet i bibliodrama är ju att förflytta tolkningen av texten från huvudet, där vi så ofta befinner oss när vi tolkar bibeltexter, till kroppen och att där, i kroppen, känna in vad som sker i texten när vi tolkar den. Så numera förbereder vi våra jul- och påskvandringar med bibliodrama.

Jag har också använt bibliodrama i församlingens ungdomsgrupp istället för bibelstudium. Att få uttrycka sig med bilder, färger eller i ett rollspel är i många fall enklare än att hitta ord för sina tankar och känslor. Jag har även prövat bibliodrama i en konfirmandgrupp. Konfirmanderna sa efteråt, att det var tänkvärt och att de inte hade sett på en bibeltext på det sättet innan.

Det jag tror att man måste tänka på när man arbetar med ungdomar är att vara extremt noga med hur man väljer övningar, så att inte övningarna upplevs som barnsliga eller för kroppsnära.

Jag har en jättespännande utmaning kvar som jag inte gjort ännu, och det är ett bibliodrama för vår miniorgrupp, där barnen är mellan 6-9 år. Jag ser verkligen fram emot att få pröva det.

2009