Birgitta Walldén

Jag kom i kontakt med bibliodrama under min utbildning till psykodramatiker vid Uppsala Psykodramainstitut. Det blev en ögonblicklig kärlek från min sida. Önskan att lära mer förde mig i kontakt med andra bibliodramatiker i Sverige. Sedan dess har jag gjort en spännande resa som steg för steg breddat både mina kunskaper och mitt kontaktnät.

Först sökte jag mig till Skara stifts Dramadagar i Hjo och fick uppleva bibliodrama tillsammans med Anna-Karin Elfstrand. Nästa steg blev att besöka en bibliodramaworkshop på Lidingö under Stefan Sjöbloms goda ledning. I samband med arbetet med antologin Bibliodrama – Läsa Bibeln med hela kroppen lärde jag känna fler svenska bibliodramatiker och kom då in i ett spännande sammanhang med internationella bibliodramakonferenser, som öppnat upp för nya bekantskaper med bibliodramaintresserade i hela Europa. Vid flera uppdrag har jag samarbetat med Lars-Gunnar Skogar i Sverige, Finland och Danmark.

Under åren 2000 – 2004 ledde jag tillsammans med psykodramatikerkollegan Malin Lewin en bibliodramagrupp i S:t Pers kyrka i Uppsala. När vi började, gjorde vi kurserna som ett utbildningsprojekt med handledning, vilket kändes som en god och trygg start. Grupperna träffades två till tre lördagar per termin och jobbade från 10 till 16. Många av deltagarna var teologie studerande. Som psykodramatiker var det naturligt för oss att använda en psykodramatisk metod i bibliodramaarbetet. Sedan våren 2010 har jag samarbetat med bibliodramaledaren Magnus Myrberg, också han från Uppsala.

2012