Brita Eketjäll

Jag mötte bibliodrama första gången på en nordisk arbetshandledarkonferens i Finland våren 1989. Inga Holst från Danmark höll i en morgonbön i form av ett bibliodrama, Ökenvandringen. Jag blev väldigt tagen av upplevelsen och åkte hösten 1989 till bibliodramakonferens i Bad Segeberg i Tyskland och fortsatte sedan att delta i konferenserna där varje nyår och höst under hela nittiotalet. Jag deltog också i Pastoralpsykologiska konferenser i Bad Segeberg kring Trettondedagshelgen varje år.

1992 blev jag invald i förberedelsekommittén för bibliodramakonferenserna i Bad Segeberg, och två år senare var jag tillsammans med Arne Gustafsson ledare för en bibliodramagrupp vid konferensen i Bad Segeberg. Under de fem följande åren (1995 -1999) ledde jag grupper där tillsammans med Ulf Johansson vid de årliga samlingarna, både vid bibliodramakonferensen och den pastoralpsykologiska konferensen.

Eftersom jag arbetade på Svenska kyrkans Utbildningsnämnd med Familjerådgivning, Arbetshandledning och Personalsjälavård kunde jag under åren 1991-97 praktisera bibliodrama i de utbildningar jag hade ansvar för, bland annat i befattningsutbildningarna för Svenska kyrkans Familjerådgivning – tillsammans med Ulf Johansson, samt i Svenska kyrkans Arbetshandledarutbildningar

Vid Bibliodramakonferens Marielund 26-29 oktober 1993 var Ottar Reinertsen från Norge ledare för en grupp om cirka 10-15 personer från Svenska kyrkan och Missionsförbundet

Här är ytterligare några årtal för utbildningstillfällen, konferenser och andra sammanhang, när jag använt bibliodrama:

1994 Diakonins Riksmöte  i Linköping – tillsammans med Arne Gustafsson
1995 Bibliodramaintroduktion – Uppsala Kriss (1)
1996 Svenska kyrkans Personalsjälavårdsutbildning – tillsammans med Nils-Gunnar Holmberth
1996 Konferens på Lilleskog. Två grupper som leddes av Arne Gustafsson/ Erland Svenungsson och Brita Eketjäll /Nils Gunnar Holmberth
1996 Lärarfortbildningsdagar, anordnade av Svenska kyrkans utbildningsnämnd på Ersta
1998 Ersta Pykiatriska kliniks forbildningsdagar
1998 Samling på THS (2) Lidingö för Bibliodramaledare inom Missionsförbundet och Svenska kyrkan
2004 S:t Lukas Medarbetardagar – tillsammans med Ulf Johansson
Dessutom samlingar på Lilleskog och i Höör för bibliodramaledare från bägge samfunden, där vi prövade och lärde av varandra.

2009