Christina Lövestam

Mina första kontakter
Jag kom i kontakt med det som kallades Bibliodrama på en arbetshandledarutbildning i början av nittiotalet. Men dessförinnan hade jag själv utvecklat mitt sätt att på liknande vis arbeta med text och drama. Det använde jag mig av i eget församlingsarbete och jag anlitades ibland i andra stift för bibeldramadagar.

Som tonåring på sextiotalet var jag med i en kyrkospelsgrupp i Sunne i Värmland, och jag deltog i en del nationella möten som kyrkospelsrörelsen hade.

Under en period i slutet av sjuttiotalet deltog jag i en kyrkospelsgrupp i Stockholms stift, som delvis använde bibliodramats processinriktade sätt att arbeta.

Att levandegöra bibeltexter
Det har alltid varit angeläget för mig att på olika sätt levandegöra bibeltexter. Det är väl därför jag tycker om att hålla på med bibliodrama.

Under nittiotalet har jag lett bibliodramagrupper inom högskolearbetet i Göteborgs stift. I församlingsarbete i Alingsås har jag från och till lett bibliodramaarbete i grupp. Vid ett antal tillfällen har jag deltagit i bibliodramadagar i Finland och i Bad Segeberg och Hamburg i Tyskland, samt i Lidingö några gånger. Jag har också lett bibliodrama efter förfrågan då och då på flera håll i Sverige.

Jag arbetar för närvarande tillsammans med en diakon med en grupp som vi kallar ”Kändisar i bibeln”, där vi varje gång fokuserar på en känd/mindre känd biblisk gestalt. Vi använder nästan alltid något bibliodramatiskt inslag.

Detta hoppas jag inför framtiden
Jag hoppas att bibliodrama kommer att fortsätta ha en plats och utvecklas i Sverige. Kanske är det inte så enkelt att ordna bibliodramagrupper som träffas regelbundet. Men det är min erfarenhet, att man närhelst man arbetar med bibeltexter mycket väl kan använda sin kunskap i bibliodrama. Det är till stor glädje att kunna arbeta i relation till text, grupp och individ.

2009