Corinna Friedl

Bibliodrama 2000 – 2011 i Hässleholms församling och Lunds stift
Jag är för närvarande präst i Hässleholms församling i Svenska kyrkan. Sedan jag  kom från Tyskland till Sverige 1999 har jag varit involverad i olika bibliodramaaktiviteter i Hässleholm och inom Lunds stift, som jag presenterar nedan. Jag har dessutom kontinuerligt använt bibliodramatiska övningar i mitt konfirmandarbete och sedan 2005 i vuxenkatekumenatet.

Edens lustgård, 1 Mos 3 och parallelltexter ur Koranen
September 2000, Berlin (i samarbete med Lunds kyrkliga samfällighet)
Ledare: Leony Renk, präst och bibliodramautbildare, Margarethe Pauschert, präst,
Corinna Friedl, pastorsadjunkt utomlands
24 deltagare (kristna, muslimska och judiska från Sverige och Tyskland)

Prova på bibliodrama
Våren 2001 (halvdag), Pastoralinstitut Lund
Ledare: Corinna Friedl
deltagare ca 20 blivande präster och lärare i pedagogik

I rörelse, Ps 30
November 2001, Lund
Ledare: Karin Boberg, pastor och stiftskonsulent, Corinna Friedl, präst
Inga anmälda, kanske p.g.a. flygplanskrasch WTC i New York veckorna innan

Den barmhärtige samariern, Luk 10: 25-37
Hösten 2003 (halvdag), Malmö (Oxie församlingshem)
Ledare: Corinna Friedl, präst och familjekaplan
25 deltagare (Oxies konfirmander, romska ungdomar från Pingstförsamlingen Malmö)

Med tungor som av eld, Apg 2:1-11
April 2005, Hässleholms kyrka
Ledare: Karin Boberg, pastor och stiftskonsulent, Corinna Friedl, präst
10 deltagare

Den gode herden, Ps 23
24-26 april 2009, Hässleholm (Ljungdalakyrkan)
Ledare: Anita Svenson, massör, Maggan Nyberg, undersköterska och
katekumenatsledare, Corinna Friedl, präst
12 deltagare

”…och hon rörde vid hans mantel” – om hälsa och helande, Mark 5:24-34
5-7 mars 2010, Hässleholm (Ljungdalakyrkan)
Ledare: Anita Svensson, massör, Susanne Sohl, lärare, Corinna Friedl, präst
16 deltagare

Att vara en god människa, Luk 19:1-10
22-24 oktober 2010, Hässleholms församlingshus
Ledare: Anita Svensson, massör, Susanne Sohl, lärare, Eva Tingdahl, diakoniassistent, Corinna Friedl, präst
7 deltagare

Guds mäktiga verk, Luk 1:46-55
25-27 mars 2011, Hässleholms församlingshus
Ledare: Susanne Sohl, lärare, Corinna Friedl, präst, med flera

Berget ‒ en plats mellan himmel och jord (interreligiöst bibliodrama)
7-8 april 2013, Stockholm
Ledare: Birgitta Walldén, diplomerad bibliodramaledare och dipelomerad psykodramatiker, Corinna Friedl, sjukhuspräst
12 deltagare

Die Prinzessin auf der Erbse (HC Andersen)
17 juli 2013, Tyskland (Oberduerenbach)
Ledare: Gerhard Röhring, katolsk teolog och lärare, Corinna Friedl, sjukhuspräst SUS Malmö
24 deltagare från Gestaltinstitut Frankfurt

Bön – bibliodrama på Bönsöndagen (Matteusevangeliet 6:5-8)
25 maj 2014, Malmö (S:t Johannes församlingshus)
Ledare: Corinna Friedl, sjukhuspräst SUS Malmö
11 deltagare

Des Kaisers neue Kleider (HC Andersen)
17 juli 2014, Tyskland (Oberduerenbach)
Ledare: Sebastian Schön, personalcoach, Corinna Friedl, sjukhuspräst SUS Malmö
22 deltagare från Gestaltinstitut Frankfurt

Herren är min herde (Ps 23)
22 april 2015, Malmö (Södra Sallerups prästgård)
Ledare: Corinna Friedl, sjukhuspräst SUS Malmö
12 deltagare från Malmö pastorats Nätverk för andlig fördjupning

Under planering: Vind och ljus – interreligiös bibliodramaworkshop
14-16 augusti 2015, Österlen (Meditationsplats Backåkra)
Text ur Dag Hammarskjölds ”Vägmärken”
Ledare: Leony Renk, TZI-certifierad bibliodramautbildare, Corinna Friedl, sjukhuspräst
12-24 deltagare från Malmös församlingar och interreligiösa nätverk

Bibliodrama och Vuxenkatekumenatet
Enligt min åsikt har bibliodrama och katekumenatet samma utgångspunkt när det gäller ett lekmans- och processorienterat arbete med bibliska texter som utgår från deltagarnas egna erfarenheter och tolkningsförmåga. Inom mitt församlingsarbete med vuxna, av vilka en del har varit sökare, och med ungdomar, till exempel konfirmander, har bibliodrama eller bibliodramatiska övningar kunnat främja ett berörande möte med och en positiv upplevelse av bibliska texter. Metoden fungerar även med människor som har lite teologisk eller biblisk förkunskap. Den har kunnat vända negativa inställningar och fördomar mot Bibeln, som av en del uppfattats som inaktuell och otillgänglig.

Bygga upp ett team av medledare
Under en period saknade jag en teologiskt utbildad medledare att förbereda och genomföra fler bibliodramahelger med. Sedan började jag bygga upp ett team bestående av frivilliga lekmän/icke-teologer som medledare. Detta sätt att leda har fungerat mycket bra och det kan jag rekommendera.

Bibliodrama i Malmö
Nuförtiden arbetar jag som sjukhuspräst på Skånes Universitetssjukhus i Malmö med anknytning till S:t Johannes församling. I samband med det interreligiösa arbetet på sjukhuset och i församlingen erbjuder jag ett bibliodrama om året, om möjligt med interreligiös inriktning.

2014-11-24