Erland Svenungson

Jag började med bibliodrama i början av nittiotalet. Jag deltog i en kurs, som leddes av Ottar Reinertsen och Brita Eketjäll. Därefter var jag i Bad Segeberg i Tyskland och gick ytterligare några kurser här i Sverige.

Arne Gustafsson och jag började sedan med bibliodrama här i Lilleskog och även på andra platser.

Vi har nu slutat med regelrätta bibliodramakurser och har gått över till drömseminarier.
Men i våra utbildningar här vid Själavårdsintituet använder vi fortfarande bibliodramakonceptet. Det kan bli en halvdag.

Jag tycker att bibliodrama är en väg till självförståelse i det psykodynamiska skeendet. Jag tror på detta och det sker ju även på våra drömseminarier som utgår från liknande grundidéer.

2009