Lars-Gunnar Skogar

Som församlingspastor sökte jag under flera år efter sätt att förnya bibelarbetet i församlingen. Till slut kom jag på Lidingö Folkhögskola i kontakt med Bibliodrama och kände både personligt och yrkesmässigt, att här hade jag hittat det jag sökte. Jag tog med mig Bibliodrama till församlingsarbetet och såg hur det fungerade som inspiration för deltagare och församling i bibelarbetet.

Personligt har Bibliodrama varit en källa till förnyelse i bibelläsandet och gett ny förståelse av Bibelns texter. Det har gett möjlighet att utveckla kontakter både i Sverige och i Europa. De internationella kontakterna har lett till flera konferenser i Tyskland, Finland, Danmark och Ungern. 2003-2007 gick jag en tre treårig bibliodramaledarutbildning vid Evangelische Akademie, Hamburg. Allt detta har varit mycket inspirerande både personligt och professionellt. Jag har fått nya vänner och personliga kontakter med många bibliodramaaktörer i Europa.

Det är mycket roligt att vara med om att utveckla och leda en utbildning i Bibliodrama. Detta sker tillsammans med Lotta Geisler på Utbildningscentrum Lidingö. Att få se och känna hur andra tar till sig och förhåller sig till Bibelns texter på ett nytt sätt, att se hur en grupp utvecklas, stärks och går bättre rustade för bibelarbete, är en stor inspiration och glädje.

När vi har utvecklat en bibliodramautbildning på svensk grund, har vi dessutom tvingats till att bearbeta och skärpa våra arbetsmetoder och att utveckla ett ”svenskt” bibliodrama med rötter i det pedagogiska arbetet. Detta har lett till en personlig utveckling och har gett många nya erfarenheter. Det känns mycket spännande att få se hur Bibliodrama kommer att utvecklas i Sverige under de närmaste åren.

2009