Maja Linusson

Intryck från ett möte med bibliodrama
Några personer en lördagsmorgon i början av april, några nyvakna, några stressade, några hade redan hunnit med mycket. Rådet, SMU-utskottet och några SMU-ledare skulle försöka sig på bibliodrama och ingen av oss visste vad vi gett oss in på. Bibliodramaledarna Frida Hellsing och Henrik Ydreborg välkomnade oss och berättade att det vi skulle ägna förmiddagen åt inte handlade om teater, som man kanske skulle kunna tro av namnet, utan om att levandegöra, uppleva en text, i det här fallet verserna i Markusevangeliet 14:3-9.

Några små korta verser som skulle ta flera timmar av vår tid. Vi läste texten, rörde oss i rummet, skrev brev, byggde statyer, använde oss av olika metoder för att se texten och sammanhanget ur olika vinklar.

Mellan de olika övningarna fick vi dela med oss av våra tankar och reflektioner och även på så vis få nya tankar och vinklar. Allt var naturligtvis frivilligt och det viktiga var erfarenheten och upplevelsen, inte resultatet och prestationen.

Jag får ju utgå från mig själv men jag tror att de andra som var med skulle skriva under på att sju små verser nog aldrig har varit så stora och rymt så mycket som de visade sig göra den där förmiddagen.

Det är svårt att berätta, eftersom det blev personligt och olika upplevelser för oss alla som var med, men jag tror inte någon tyckte det var slöseri att lägga så mycket tid på några rader som inte tar många minuter att läsa igenom.

Jag gjorde viktiga erfarenheter den dagen och jag hoppas att ni alla som vill får tillfälle att fördjupa er i en text på ett liknande sätt.

(ur församlingsbladet nr 2 2011 för Huskvarna missionsförsamling)

2011