Bibliodrama på nätet 2013 och 2014

Experimentlusta
Bibliodrama lever av experiment, brukar vi säga. Bibliodramapedagogen Anna Gradin har börjat utforska om det går att göra bibliodrama på nätet, till exempel på Bilda Online eller via Skype. Hon har bland annat erfarenhet av att leda olika samtalsgrupper och handledningssamtal på nätet inom Studieförbundet Bilda. Att ha cirkel på nätet är ett sätt att kommunicera som är idealiskt, när de geografiska avstånden är långa. Under 2013 genomförde Anna Gradin ett pilotprojet för Bibliodrama på nätet samt ytterligare ett projekt våren 2014.

Nätcirkel nov 2014 – Låt dig beröras av julens budskap!
Är du lite nyfiken att prova bibliodramainspirerade övningar med hjälp av Internet? Eller har du provat och vill prova mer?

Vi utgår från texter som anknyter till julen och fördjupar dem tillsammans.  Vi använder Bilda online som plattform (www.bilda.nu) och telefon eller Skype. Du behöver ha provat bibliodrama förut så att du har en förkunskap och erfarenhet av bibliodramats metoder. Du behöver ha möjlighet att ta enkla digitala foton och lägga ut dem (eller kunna få hjälp av någon i din närhet).

Tid: Vi håller på i tre veckor (v 48-50) med start måndag 24 nov 2014. Den totala tiden du behöver kunna ge är minst tre timmar per vecka, som du gör när det passar dig.

Ledare: Anna Gradin, diplomerad bibliodramaledare

Anmälan och frågor: Kontakta Anna, 070 60 60 129 elleranna.gradin@folkbildning.net. Max åtta deltagare. Först till kvarn…

Kostnad: 450 kr

Arrangörer: Bibliodramasällskapet i Sverige och Studieförbundet Bilda.

Pilotprojekt 2013
I dec 2013 genomfördes ett pilotprojekt för Bibliodrama på nätet under ledning avAnna Gradin, då deltagarna studerade julens texter. Anna berättar mera om pilotprojektet i sin artikel Att mötas utan att träffas. Bibliodrama på nätet, som ingår i Handbok i bibliodrama. När ord möter liv.

Våren 2014
Bibliodramasällskapet fortsätter att prova nätet som ett möjligt ”rum” för bibliodrama. Anna Gradin har under våren 2014 genomfört ytterligare en nätcirkel kring påskens texter. Hon berättar:

“Nu har vi provat Bibliodrama på nätet i två olika studiecirklar. Vi har använt Bilda online som är studieförbundet Bildas plattform för nätcirklar. I den senare cirkeln använde en del även Skype. Alla som har provat har tidigare gjort bibliodrama i det fysiska rummet. Många har gått grundutbildningen på Lidingö. Vi har gjort övningar av olika karaktär som skapande, gå i roll, brevskrivande med mera. Jag gjorde en instruktion till deltagarna som de fick följa och genomföra på egen hand. Sedan har vi delat reflektioner skriftligt på Bilda online, där vi även delat bilder. I den senaste cirkeln delade vi reflektioner två och två utifrån det egna textarbetet på Skype, för att få mer interaktion mellan deltagarna. Denna form av bibliodrama möjliggör för ledaren att också vara deltagare. Så i den senaste cirkeln deltog även jag, vilket ofta är praxis inom folkbildningen.

Fördelarna med denna form av bibliodrama på nätet är att deltagare och ledare kan disponera tiden fritt – när man vill och i vilket tempo man vill. Framförallt blir det möjligt att delta i en bibliodramaprocess utan att behöva resa. En utmaning för deltagaren är att leda sig själv i textarbetet utan gruppen och ledaren är fysiskt närvarande.

Vi som provat göra olika övningar tycker att det går att utforska, upptäcka och uppleva texterna, vilket har varit målsättningen. Dessutom är det riktigt roligt att leda bibliodrama i denna form tycker jag, så det kommer säkert fler möjligheter för dig som är intresserad att prova.”