Bibliodramasymposium och workshop nov 2013

Åke Jonsson

Årets Bibliodramasymposium på Utbildningscentrum Lidingö kring tematSamhällskroppen leddes av Lotta Geisler och Lars-Gunnar Skogar. Lotta skötte mycket förtjänstfullt och befriande det mesta av ledningen. Lars-Gunnar medverkade med en intressant reflektion över kroppen och kyrkan, inspirerad av den svenska teologen Gustaf Wingren, en reflexion som väckte frågor. Om ande, själ och kropp är en enhet, vad händer då med ganska traditionella och omhuldade uppfattningar, till exempel tanken på en odödlig själ?

Andrea och Heinz-Hermann Brandhorst från Gesellschaft für Bibliodrama in Deutschland, var inbjudna gäster för att utveckla temat mikrokosmos (den enskilda kroppen) och makrokosmos (samhällskroppen). Heinz-Hermann Brandhorst hade två introduktioner om individens och samhällets kropp. Den första introduktionen var historisk och refererade till den bibliska historiens syn på sjukdom och tillhörighet. Den mänskliga kroppens olika funktioner var i Bibelns samhällsvärld reglerad i lag. Det höll samman samhället och skyddade mot fiender. Men det betydde också att de, vars kroppar inte fungerade – i synnerhet personer med synliga hudsjukdomar – utstöttes och ansågs som samhällets fiender. Vad fick det för betydelse att Jesus botade dessa? Mycket intressant och spännande. Heinz-Hermanns andra anförande handlade om nutidens kroppsfixering och var tänkvärt, men enligt min mening för stereotypt. Gruppsamtal och övningar följde på varje anförande.

Andreas övningar gav mersmak. I en kroppsövning stod vi med fötterna stadigt på golvet och med kroppen i balans med lugn andning “mellan himmel och jord”. Då tänkte jag på de gamla kyrkofäderna, de “kappadokiska fäderna”, som bland annat använde denna metafor för att uttrycka att människan är ett mikrokosmos i makrokosmos, en sammanfattning av universum.

Under symposiet skedde en högtidlig release av den nyutkomna fulla utgåvan av handboken Bibliodrama som process.

Bibliodramaworkshop 2013

Jannike Arzt Stackå 

Efter symposiet följde den årliga Bibliodramaworkshopen som pågick från torsdag kväll till lördag eftermiddag. Med stor erfarenhet, mycket humor och tryggt lugn leddes deltagarna varsamt av Andrea Brandhorst och Heinz-Hermann Brandhorst från Tyskland. Tillsammans utforskade vi det övergripande temat Samhällskroppen och texten från Mark 1: 40-42.

Bibliodramat följde modellen för vad ledarna kallar ”ett klassiskt Bibliodrama”. Denna modell finns beskriven i den nyöversatta boken Bibliodrama som process

(s 272), där delarna i bibliodramaprocessen ställs i relation till texten och deltagarens livssituation. Andrea och Heinz-Hermann är båda medförfattare till boken.

Förutom själva bibliodramaprocessen innehöll dagarna också ett metaperspektiv, då vi inbjöds att följa processen utifrån ovan nämnda modell. Ledarna inledde vissa pass med att tydliggöra var i processen vi befann oss och vilken typ av övningar vi stod inför. Vi hade också möjlighet att reflektera och ställa frågor kring processen som ett sista moment i form av en viages med efterföljande samtal.

Vi var en grupp deltagare med glupande aptit på vad en bibliodramaprocess har att ge. Många av deltagarna var själva erfarna bibliodramaledare som njöt av att delta, ge sig hän åt det som erbjöds och som vågade ta ut svängarna. Vi var tolv till antalet och flertalet hade också deltagit i det inledande symposiet på torsdagen.

Vi lämnade varandra och bibliodramaworkshopen berörda, tacksamma  och mycket nöjda.

Åke Jonsson är teolog med erfarenhet av både pastoralt arbete och undervisning. Med huvudinriktningen systematisk teologi har han tidigare undervisat i skapelseteologi vid Teologiska Högskolan (THS) i Stockholm.

Jannike Arzt Stackå är lärare och kursföreståndare på Lidingö folkhögskola och deltagare i Grundkurs Bibliodrama 2012-2014.