Grundutbildning för bibliologledare ht 2015

Första bibliologledarutbildningen i Sverige
I Sverige finns nu 16 nya bibliologledare som deltagit i den första grundutbildningen som hållits i Sverige. Två kurser arrangerades i sept/okt 2015 av Bibliodramasällskapet i Sverige som en uppföljning av introduktionsdagarna för bibliolog i okt 2014. Kursledare var Eva Eiderbrant, Schweiz, präst och certifierad bibliologutbildare.

Arrangörer: Bibliodramasällskapet i Sverige, Studieförbundet Bilda, Sensus studieförbund och de lokala arrangörerna Södra Vätterbygdens folkhögskola och Bromma folkhögskola.

Medarrangörer och bidragsgivare: Svenska kyrkans nationella nivå, Stockholms, Linköpings och Göteborgs stift samt Equmeniakyrkan

Två av deltagarna, Frida Hellsing och Eva Danneholm, berättar här om sina intryck från kursdagarna.

Bibliolog – metod som ger påtaglig upplevelse och djup
Under fyra dagar i slutet av september möttes åtta deltagare på Södra Vätterbygdens folkhögskola för att gå en grundkurs och bli bibliologledare. Det var första gången en bibliologledarutbildning erbjöds i Sverige.

Det var med förväntan och nyfikenhet vi bekantade oss med metoden, steg för steg, för att slutligen få prova på att bygga upp en egen bibliolog och genomföra den med resten av gruppen.

Bibliolog går ut på att en grupp människor under enkla former får fördjupa sig i en bibeltext genom en lekfull och reflekterande läsning. Med fantasins hjälp lever deltagarna sig in i Bibliolog SVFberättelsens miljö och möter dess karaktärer. Ledarens uppgift är att föra deltagarna genom processen. Själva bibeltexten ramas in av en inledning och ett avslut. Under textläsningens gång tilldelas deltagarna roller i texten och får besvara frågor utifrån roll. På så sätt vidgas förståelsen av texten och den blir mer levande. Genom deltagarnas olika reflektioner presenteras flera perspektiv av texten.

Det fascinerar mig hur en så enkel metod kan bli en så påtaglig upplevelse och ge ett sådant djup. Under våra kursdagar fick vi bland annat besöka Edens lustgård, följa med drottningen av Saba på besök i Salomos palats, plocka ax på en åker med Rut, bevittna brödundret och höra Petrus förneka Jesus – allt i en känsla av här och nu.

För mig – som sedan tidigare har erfarenhet av bibliodramaprocesser – kan bibliolog beskrivas som bibliolodrama i ”fickformat”.

Nu ser jag – och förhoppningsvis de andra nyutbildade bibliologledarna – fram emot att inbjuda människor till en berikande bibelläsning i bibliologens form.

Frida Hellsing, bibliodramaledare, dramateolog, församlingspedagog och folkhögskollärare, Huskvarna

Bibliolog – ett gränsöverskridande arbetssätt som inkluderar alla
Min första erfarenhet av arbetssätt kring bibeltexten, som jag nu kan se har släktskap med både bibliodrama och bibliolog, fick jag i början av 1980-talet på konferenser med Kristna Student­rörelsen. Det var en stark upplevelse första gången jag blev inbjuden att använda inte bara tankarna, utan även fantasin, i mötet med en bibeltext. Ända sedan dess har jag sökt sammanhang där jag kan lära mig mer kring detta.

I början på oktober var vi åtta deltagare som deltog i bibliologutbildning på Bromma folkhögskola. Under Evas ledning fick vi både  delta i bibliolog och sedan steg för steg lära oss att leda.Bibliolog Bromma

Bibliolog har en till synes strikt uppbyggnad, som skapar tydliga ramar – som deltagarna kan röra sig fritt och tryggt inom. Som deltagare inbjuds man att ge röst åt personerna i en bibelberättelse. Alla får vara med, och ingen måste. Personerna stiger tillfälligt fram, och vi får lyssna till vad de har att säga, och vi är själva med och ger dem röst. Där finns plats för känslor och tankar, infall och fakta, övertygelse och tvekan. Det finns inget som är rätt eller fel, inget som är bra eller dåligt. Personerna i bibelberättelserna framstår sådana som de är – eller kanske är.

Jag ser bibliolog som ett utmärkt sätt att arbeta med bibel­texter. Det väcker nyfikenheten på Bibelns texter och berättelser, och man vill bara läsa mer. Att använda fantasi och inlevelseförmåga signalerar att det är okej att tänka själv kring en bibel­text, och att göra det genom att använda sina egna livserfarenheter och tankar. Det finns något mycket befriande i det. Jag ser ett gränsöverskridande arbetssätt, som inkluderar alla oavsett ålder, bakgrund, tro – och jag hoppas få många möjligheter att leda och delta.

Eva Danneholm, diplomerad bibliodramaledare, pastor i Equmeniakyrkan och folkhögskollärare, Stockholm