Save the date: 14-15 oktober 2022

Nu finns det information om Bibliodramadagarna, du kan också ladda ner folder och inbjuda din bibliodramavänner.

Bibliodramasällskapet
vill erbjuda dig som är nyfiken och vill prova på bibliodrama som en möjlighet. Programmet är byggt med möjlighet att delta under hela tiden eller att välja olika delar: Det blir workshops, lunchmöte, festkväll med god mat och tid att mötas. Tillfället är en inspiration och mötesplats!

Du hittar mera information här!


Nyheter

Hemsidan fylls på med jämna mellanrum, ganska ofta. Den ger en samlad bild över var och vad som erbjuds.

  • NYTT! Stadgarna för Bibliodramasällskapet ligger under menyn Om bibliodramasällskapet – medlem.
  • Nytt! Under arrangemang -kurser finner ni många nyinlagda detaljer. tex våra kurser( grundkurs, vidareutbildning och Bibliodrama ledarutbildning)
  • Nytt! kalendarium- Sverige fylls det på nya arrangemang.

Europeiska intensivkurs

Europeiska intensivkurs
Det blir en grundutbildning i sommar, med deltagare från hela Europa.
Svenskar kan förstås delta!För dem som vill har redskap att arbeta med texter, språk och kreativa metoder är det en metodutbildning, där bibliodramats arbetssätt blir applicerbart i internationella sammanhang och också i våra egna sammanhang. Många arbetar ju med människor där det talade ordet kan vara en utmaning, men där orden kan kommuniceras på fler sätt. Inte minst alla som försöker skapa möten för nyanlända osv.

Klicka här för att läsa mer!

Samarbete med studieförbunden

Du som anordnar Bibliodrama – gör det i samverkan med studieförbunden Bilda eller Sensus
Det är ett sätt att uppmärksamma dem på att Bibliodrama görs i stora delar av Sverige, både i verkliga livet och digitalt. Dessutom kan de hjälpa dig med att marknadsföra ditt arrangemang, samt hantera anmälningarna.
Lägg också in dina arrangemang på Bibliodramasällskapets forum.
På det sättet kan vi sprida våra bibliodrama arrangemang över bredden och tvärsen.

Välkommen!

Bibliodrama använder olika kreativa uttryckssätt som tex rollspel, improvisationer, musik, måleri och samtal i grupp för att ge deltagarna möjlighet att känna igen sig i de människor, miljöer och händelser som texten handlar om.

Ordet biblio (bok) visar på att metoden utgår ifrån en text.

Ofta är texten hämtad från Bibeln, men även andra existentiella texter, sagor och poesi används inom bibliodrama. Ordet drama visar på att den egna livsberättelsen möter texten.

På hemsidan hittar du verktyg, du hittar mera information, du kan läsa rapporter och möta människor som använder bibliodrama som en del av livet.