Arrangemang i Sverige

Här finns bland annat rapporter från Bibliodramasymposium- och workshop som äger rum varje år i november på Bromma folkhögskola (tidigare Utbildningscentrum Lidingö) och från projekt som Bibliodramasällskapet i Sverige anordnat tillsammans med studieförbunden Sensus och Bilda samt lokala arrangörer.