Det finns ingen föreskriven tolkning

En intervjustudie om bibliodrama som metod att tolka Bibeln

Frida Hellsing

Artikeln utgör en  intervjustudie om bibliodramats hermeneutiska aspekter och är en C-uppsats inom ämnet Dramakommunikation vid Linköpings universitet våren 2010. De övergripande frågeställningarna i intervjustudien är:

– Vad är utmärkande för bibliodrama som hermeneutisk metod?
– Vad betyder den hermeneutiska aspekten av bibliodrama för bibliodramaledare?

Genom studien framkommer bland annat att den holistiska ansatsen, gruppen och deltagaren som subjekt tillmäts stor betydelse. Bibliodrama ger på ett tydligt sätt tillgång till ett brett spektrum av perspektiv. Det framkommer också att det sällan under ett bibliodrama finns ett uttalat mål att nå en färdig tolkning eller förståelse av den bibeltext gruppen arbetar med. Bibliodrama är i sig ett utforskande av själva tolkningsprocessen.

Frida Hellsing är bibliodramaledare, utbildad dramateolog och folkhögskollärare.

››Läs hela uppsatsen Frida Hellsing, Det finns ingen förskriven tolkning

Fördjupningsartikel till Handbok i bibliodrama. När ord möter liv.
Argument förlag, www.argument.se